Ahnenforschung Genealogy

Namen in

Bach Bettinger Birkenheuer Gottschal, Kottschal Kannengießer Knab Kräuter, Kreuter Krisch Lohmüller Mangol Menning Müh, Mih Partzer Schütt, Schutt Wadler Wilhelm
Surenames in Marienfeld, Banat
Marienfeld, Banat
Top Top zurück /back zurück /back
Aktualisiert: 17.05.2020